O projekte


Myšlienka vytvoriť Katalóg pracovných pozícií vznikla na základe požiadaviek od uchádzačov a zamestnávateľov. Cieľom je pokryť najfrekventovanejšie pozície na trhu práce.


Komu je Katalóg určený?


- žiakom stredných a študentom vysokých škôl, ktorým uľahčí výber správneho povolania,
- uchádzačom o prácu, ktorí sa dozvedia požiadavky zamestnávateľov a náplň práce na pozícii.

Štruktúra uvádzaných informácií o pozícii je volená tak, aby cieľové skupiny používateľov Katalógu získali komplexnú predstavu o náplni práce a požiadavkách na zamestnanca pre výkon danej pozície.


Štruktúrovaný popis pozícií


Popis jednej pozície obsahuje tieto položky:

 1. Názov pozície
 2. Alternatívne názvy pozície
 3. Náplň práce
 4. Uprednostňovaná úroveň vzdelania
  • Úroveň vzdelania
  • Zameranie, odbor
 5. Požadované znalosti a zručnosti
  • Počítačové znalosti
  • Jazykové znalosti
  • Ekonomické znalosti
  • Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti
  • Vodičský preukaz
 6. Priemerný plat


Okrem týchto údajov bude pre každú pozíciu zobrazovať zaujímavé štatistiky, napríklad:

 1. Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania
 2. Záujem o uchádzačov na pozícii
 3. Uplatnenie absolventov


Štruktúru týchto štatistických údajov budeme modifikovať. Ak nebude uvedené inak, zdrojom informácií pre Katalóg pracovných pozícií sú pracovné ponuky zamestnávateľov zverejnené na www.profesia.sk.


Aktualizácia údajov


Metodika Katalógu pracovných pozícií umožňuje aktualizovať niektoré údaje každý deň, čím je tento katalóg na Slovensku výnimočný. Každodenne sa aktualizujú tieto kritériá:

 1. Úroveň doporučeného vzdelania
 2. Požadované znalosti a schopnosti (okrem osobnostných)
 3. Priemerný plat na pozícii
 4. Štatistiky


Nasledujúce kritériá sa priebežne prehodnocujú, pričom sa vychádza z pripomienok zo strany používateľov Katalógu:

 1. Alternatívne názvy pozície
 2. Náplň práce
 3. Odbor, zameranie doporučeného vzdelania
 4. Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti


Ďakujeme, že spolu s nami tvoríte najväčšiu databázu pracovných pozícií na slovenskom trhu práce.

Poznámka:

Autorom ilustrácií, ak nie je uvedené inak, je Martin "Tino" Pollák.

Zobrazené videá, ak nie je uvedeníé inak, prinášame v spolupráci s projektom Čorobím.sk.