Pracovné pozície v oblasti administratíva

PozíciaAlternatívne názvy
Administratívny pracovník, referent -
Archivár, správca registratúry -
Asistent -
Office manager -
 Recepčná -
Sekretárka Asistentka
Špecialista verejného obstarávania Referent verejného obstarávania
Telefonický operátor Operátor call centra, Telefonista