technik stk, ek

Automobilový priemysel

Vývoj dopytu po uchádzačoch zo strany zamestnávateľov


Požadovaná prax na pozícii