Baníctvo, hutníctvo

Pozícia Alternatívne názvy
Baník-
Banský technik-
Hutnícky inžinier Materiálový inžinier
Hutník Metalurg
Zlievač Tavič, Formovač