Pracovné pozície v oblasti baníctvo, hutníctvo

PozíciaAlternatívne názvy
Baník -
Banský technik -
Hutnícky inžinier Materiálový inžinier
Hutník Metalurg
Zlievač Tavič, Formovač