Pracovné pozície v oblasti bezpečnosť a ochrana

PozíciaAlternatívne názvy
Hasič, záchranár Požiarnik
Policajt -
Pracovník bezpečnostnej služby Pracovník SBS, Pracovník strážnej služby, Strážnik (hovor.)
Technik BOZP Bezpečnostný technik
Technik požiarnej ochrany Požiarny technik
Väzenský dozorca Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, Bachár (slang.)
Vojak Profesionálny vojak, Vojak z povolania (hovor.)