pracovník rýchleho občerstvenia

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo