sprievodca v cestovnom ruchu

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo

Vývoj dopytu po uchádzačoch zo strany zamestnávateľov


Požadovaná prax na pozícii