Pracovné pozície v oblasti ekonomika, financie, účtovníctvo

PozíciaAlternatívne názvy
Asistent audítora -
Asistent daňového poradcu -
Audítor Overovateľ účtovníctva a účtovnej závierky
Controller -
Daňový poradca -
Ekonóm -
Fakturant -
Finančný agent -
Finančný analytik Financial Analyst, Ekonóm - analytik, Financial Controller
Finančný poradca -
Hlavný účtovník Metodik účtovania
Konzultant Financial Consultant
Koordinátor EÚ projektov Koordinátor čerpania EÚ fondov
Mzdový účtovník Mzdár
Pokladník -
Rozpočtár/kalkulant -
Špecialista fakturácie a platieb -
Špecialista finančných trhov Analytik investičných transakcií
Špecialista pohľadávok Operátor vymáhania pohľadávok, Vymáhač pohľadávok
Špecialista reportingu Špecialista externého výkazníctva
 Štatistik Data Miner
 Účtovník Accountant