Ekonomika, financie, účtovníctvo

Pozícia Alternatívne názvy
Asistent audítora-
Asistent daňového poradcu-
Audítor Overovateľ účtovníctva a účtovnej závierky
Controller-
Daňový poradca-
Ekonóm-
Fakturant-
Finančný agent-
Finančný analytik Financial Analyst, Ekonóm - analytik, Financial Controller
Finančný poradca-
Hlavný účtovník Metodik účtovania
Konzultant Financial Consultant
Koordinátor EÚ projektov Koordinátor čerpania EÚ fondov
Mzdový účtovník Mzdár
Pokladník-
Rozpočtár/kalkulant-
Špecialista fakturácie a platieb-
Špecialista finančných trhov Analytik investičných transakcií
Špecialista pohľadávok Operátor vymáhania pohľadávok, Vymáhač pohľadávok
Špecialista reportingu Špecialista externého výkazníctva
 Štatistik Data Miner
 Účtovník Accountant