hlavný účtovník

Ekonomika, financie, účtovníctvo

Vývoj dopytu po uchádzačoch zo strany zamestnávateľov


Požadovaná prax na pozícii