Farmaceutický priemysel

Pozícia Alternatívne názvy
Clinical Data Manager Manažér zberu klinických dát
Drug Safety Specialist Špecialista farmakovigilancie
Farmaceut Lekárnik
Farmaceutický laborant-
Medical advisor Lekársky poradca
Medicínsky/farmaceutický reprezentant-
Monitor klinických štúdií Clinical Research Associate
Regulatory affairs manager-
Regulatory affairs specialist-