Pracovné pozície v oblasti farmaceutický priemysel

PozíciaAlternatívne názvy
Clinical Data Manager Manažér zberu klinických dát
Drug Safety Specialist Špecialista farmakovigilancie
Farmaceut Lekárnik
Farmaceutický laborant -
Medical advisor Lekársky poradca
Medicínsky/farmaceutický reprezentant -
Monitor klinických štúdií Clinical Research Associate
Regulatory affairs manager -
Regulatory affairs specialist -