Pracovné pozície v oblasti ľudské zdroje a personalistika

PozíciaAlternatívne názvy
Coach Kouč
HR asistent -
 HR generalist HR generalista
HR Koordinátor -
Lektor, školiteľ -
Personalista -
Personálny konzultant Recruitment Specialist, HR konzultant
Pracovný psychológ Psychológ práce
Recruiter, špecialista výberov -
Špecialista odmeňovania a benefitov Compensation & Benefits Specialist
Špecialista pre vzdelávanie Špecialista pre rozvoj a vzdelávanie