lektor, školiteľ

Ľudské zdroje a personalistika

Vývoj dopytu po uchádzačoch zo strany zamestnávateľov


Požadovaná prax na pozícii