Pracovné pozície v oblasti manažment

PozíciaAlternatívne názvy
Account director -
Art director -
Brand manager -
Contract Manager Manžér zmlúv
Event manager -
Facility manager -
Finančný manažér -
IT manager IT manažér
Majster výroby Vedúci zmeny, Zmenový majster
Manažér bezpečnostnej služby Vedúci SBS, Vedúci strážnej služby
Manažér call centra Manažér zákaznického servisu, Manažér zákazníckej linky, Manažér oddelenia služieb zákazníkom, Customer Service Manager
Manažér hotela -
Manažér kvality Quality Assurance Manager, QA Manager, Quality Manager
Manažér logistiky -
Manažér reklamačného oddelenia -
Manažér vozového parku Vedúci strediska dopravy, Car Fleet Manager
Marketingový manažér -
Obchodný manažér Sales Manager
Personálny manažér Manažér ľudských zdrojov
Prevádzkar Vedúci prevádzky
Procesný manažér -
 Projektový manažér Project Manager
Regionálny / Oblastný manažér Area manager
Risk manager -
Šéfredaktor Hlavný redaktor (zast.)
Team leader Vedúci pracovnej skupiny
Technický manažér -
Vedúci dopravy -
Vedúci nákupu -
Vedúci obchodnej skupiny Manažér obchodnej skupiny
Vedúci odboru na mestskom úrade -
Vedúci odbytu -
Vedúci oddelenia Vedúci úseku
Vedúci oddelenia mestského úradu -
Vedúci pošty -
Vedúci právneho oddelenia Vedúci právneho úseku, Riaditeľ právneho úseku
Vedúci servisu Vedúci autoservisu
Vedúci skladu -
Vedúci údržby Vedúci strojnej údržby
Vedúci výroby Production Manager