Pracovné pozície v oblasti manažment kvality

PozíciaAlternatívne názvy
Inžinier kvality Quality Assurance Engineer, QA Engineer, Quality Engineer
Kontrolór kvality Quality Assurance Controller, QA Controller, Quality Controller
Plánovač kvality -
Špecialista ISO Quality Assurance Documentation Specialist, QA Documentation Specialist