Manažment kvality

Pozícia Alternatívne názvy
Inžinier kvality Quality Assurance Engineer, QA Engineer, Quality Engineer
Kontrolór kvality Quality Assurance Controller, QA Controller, Quality Controller
Plánovač kvality-
Špecialista ISO Quality Assurance Documentation Specialist, QA Documentation Specialist