plánovač kvality

Manažment kvality

Vývoj dopytu po uchádzačoch zo strany zamestnávateľov


Požadovaná prax na pozícii