Pracovné pozície v oblasti poisťovníctvo

PozíciaAlternatívne názvy
Poistný likvidátor Likvidátor poistných udalostí
Poistný matematik Aktuár
Poistný technik Poisťovací technik, Technik likvidácie poistných udalostí, Obhliadkár
Poisťovací poradca Poisťovací agent
Referent správy poistenia Taxátor, Referent správy poistných zmlúv
Referent správy registrov Referent správy zdravotného poistenia
Referent správy zmlúv Referent administratívnej podpory
Referent výberu poistného Referent správy zdravotného poistenia
Referent zúčtovania Operátor, Špecialista spracovania zdravotnej dokumentácie
Revízna sestra -
Revízny farmaceut -
Revízny lekár Posudkový lekár
Špecialista kontroly platiteľov poistného Kontrolór platiteľov poistného
Špecialista nákupu zdravotnej starostlivosti Nákupca zdravotnej starostlivosti
Špecialista podporných a zdravotných činností Asistent revíznych lekárov, Zdravotný referent (špecialista), Referent revíznej a zdravotnej starostlivosti
Špecialista vývoja produktov Produktový manažér, Špecialista vzniku produktov, Disponent vzniku poistenia
Špecialista vývoja programov zdravia Produktový manažér
Špecialista zaistenia -
Underwriter/upisovateľ poistného rizika Špecialista upisovania (poistných) rizík