poistný matematik

Poisťovníctvo

Náplň práce

Alternatívne názvy

 • Aktuár

Typické činnosti vykonávané na pozícii

 • Monitorovanie poistného trhu, vyvíjanie nových produktov a predkladanie návrhov na zmeny v existujúcich produktoch.
 • Vypracovávanie znenia poistných zmlúv, poistných podmienok a osobitných dojednaní.
 • Určovanie sadzieb poistného, výšky poistno-technických rezerv v životnom alebo neživotnom poistení a v pripoisteniach.
 • Pripravovanie a aktualizovanie technických obchodných plánov a manuálov.
 • Pripravovanie podkladov na implementáciu zmien súvisiacich s inováciou produktov do informačného systému.
 • Tvorenie a aktualizovanie výpočtových programov pre distribučné siete, pre ocenenie, taxáciu a technické zmeny v životnom/neživotnom poistení.
 • Testovanie profitability produktov.
 • Vypracovávanie individualizovaných ponúk poistenia.
 • Pripravovanie podkladov pre posudzovanie neštandardných zmien v životnom poistení.
 • Vykonávanie a zabezpečovania činností súvisiacich s finančnými fondmi v investičnom životnom poistení.
 • Pripravovanie podkladov a participovanie na realizácii metodických školení pre distribučné siete.
 • Pripravovanie podkladov pre účtovníctvo, NBS, audítorov, akcionárov a iné subjekty, vypracovávanie pravidelných reportov pre zaisťovateľa.
 • Poskytovanie odborných konzultácií o produktoch životného poistenia ostatným útvarom spoločnosti.

Vzdelanie

Uprednostňovaná úroveň vzdelania:

 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

Zameranie, odbor vzdelania:

 • Poistná matematika
 • Finančná matematika
 • Matematická štatistika

Požadované znalosti

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Nevyžaduje sa

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Znalosť softvéru pre aktuárske modelovanie a analýzu dát
 • Analytické myslenie
 • Komunikatívnosť
 • Samostatnosť

Ekonomické znalosti:

 • Nevyžaduje sa

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk

Vodičský preukaz:

 • Nevyžaduje sa

Priemerný plat

Vďaka prehľadnej analýze, ktorú Vám vypracujeme na mieru, zistíte, ako sa plat mení v závislosti od praxe, vzdelania či regiónu. Dozviete sa viac o najčastejších benefitoch či platovom rozpätí. Analýza tiež obsahuje odborné rady a tipy, ako vyjednávať o Vašom plate. A to všetko len za 4,90 EUR.
Kúpiť podrobnú platovú analýzu