špecialista nákupu zdravotnej starostlivosti

Poisťovníctvo

Náplň práce

Alternatívne názvy

 • Nákupca zdravotnej starostlivosti

Typické činnosti vykonávané na pozícii

 • Kontrolovanie vedenia a aktualizácie evidencie registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS).
 • Kontrolovanie úplnosti a vecnej správnosti uzatváraných zmlúv s PZS.
 • Zúčastňovanie sa pri realizácii pripomienkových konaní k zmluvným podmienkam.
 • Spracovávanie akceptovaných pripomienok k zmluvným podmienkam a zabezpečovanie ich zapracovania do zmluvných vzťahov.
 • Spolupracovanie pri príprave návrhov zdravotných programov spoločnosti.
 • Posudzovanie materiálno-technického vybavenia vo vzťahu k zmluvným podmienkam PZS vo vzťahu k ich úhrade.
 • Pracovanie s analýzami a vytváranie sekundárnych analýz v oblasti cenových podmienok stanovených v zmluvách s PZS na základe požiadaviek a potrieb spoločnosti.
 • Pripravovanie štatistických prehľadov dopadov cenových úprav podmienok pre PZS na rozpočet spoločnosti.
 • Vypracovávanie stanovísk a vybavovanie dožiadaní voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a iným inštitúciám, pokiaľ ich dožiadanie vecne prislúcha danému odboru.

Vzdelanie

Uprednostňovaná úroveň vzdelania:

 • vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor vzdelania:

 • Zdravotnícke

Požadované znalosti

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Nevyžaduje sa

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Bezúhonnosť
 • Vyjednávacia schopnosť

Ekonomické znalosti:

 • Nevyžaduje sa

Jazykové znalosti:

 • Nevyžaduje sa

Vodičský preukaz:

 • B

Priemerný plat

Vďaka prehľadnej analýze, ktorú Vám vypracujeme na mieru, zistíte, ako sa plat mení v závislosti od praxe, vzdelania či regiónu. Dozviete sa viac o najčastejších benefitoch či platovom rozpätí. Analýza tiež obsahuje odborné rady a tipy, ako vyjednávať o Vašom plate. A to všetko len za 4,90 EUR.
Kúpiť podrobnú platovú analýzu