Pracovné pozície v oblasti poľnohospodárstvo a potravinárstvo

PozíciaAlternatívne názvy
Cukrár -
Dojič Chovateľ poľnohospodárskych zvierat
Chovateľ, ošetrovateľ zvierat -
Mäsiar -
Pekár -
Poľnohospodársky inžinier, agronóm Agronóm rastlinnej výroby, Agronóm záhradníckej výroby
Poľnohospodársky technik -
Poľnohospodársky technológ -
Potravinársky inžinier -
Potravinársky technik -
Potravinársky technológ -
Traktorista, kombajnista -
Zberač -
Zootechnik Manažér živočíšnej výroby