Pracovné pozície v oblasti právo a legislatíva

PozíciaAlternatívne názvy
Advokát Súdny obhajca, Obhajca
Advokátsky koncipient -
Asistent súdu -
Exekútorský koncipient -
Notársky koncipient Notársky kandidát
Paralegal - študent práva -
Právnik -
Prokurátor -
Sudca -