Pracovné pozície v oblasti prekladateľstvo a tlmočníctvo

PozíciaAlternatívne názvy
Korektor -
Prekladateľ Translatológ
Tlmočník Translatológ