Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Pozícia Alternatívne názvy
Korektor-
Prekladateľ Translatológ
Tlmočník Translatológ