Pracovné pozície v oblasti školstvo, vzdelávanie, veda, výskum

PozíciaAlternatívne názvy
Archeológ -
Asistent učiteľa Asistent pedagóga
Biológ -
Fitness inštruktor Fitness tréner, Osobný tréner
Inštruktor autoškoly -
Knihovník -
Laborant Laboratórny technik
Lektor -
Majster odborného výcviku Majster odbornej výchovy
Psychológ -
Školník -
Športový tréner Tréner
Učiteľ materskej školy Učiteľka MŠ
Učiteľ strednej školy Učiteľ na SŠ
Učiteľ základnej školy Učiteľ na ZŠ
Učiteľ základnej umeleckej školy Učiteľ na ZUŠ
Vedúca školskej jedálne Vedúca školského stravovacieho zariadenia
Vychovávateľ -
Výskumný a vedecký pracovník Vedec
Vysokoškolský pedagóg Vysokoškolský učiteľ
Zástupca riaditeľa školy -