lektor

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum

Vývoj dopytu po uchádzačoch zo strany zamestnávateľov


Požadovaná prax na pozícii