učiteľ základnej školy

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum

Náplň práce

Alternatívne názvy

 • Učiteľ na ZŠ

Typické činnosti vykonávané na pozícii

 • Vyučovanie prírodovedných a všeobecnovzdelávacích predmetov.
 • Zapisovanie dochádzky a preberaného učiva do triednej knihy.
 • Vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok.
 • Skúšanie vedomostí žiakov formou ústnych odpovedí a písomných skúšok.
 • Hodnotenie vedomostí žiakov známkami.
 • Pripravovanie pomôcok potrebných na vyučovanie.

Vzdelanie

Uprednostňovaná úroveň vzdelania:

 • Nevyžaduje sa

Zameranie, odbor vzdelania:

 • Pedagogické
 • Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre I. stupeň ZŠ
 • Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ

Požadované znalosti

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Nevyžaduje sa

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Vzťah k deťom
 • Trpezlivosť
 • Tvorivosť
 • Odolnosť voči stresu

Ekonomické znalosti:

 • Nevyžaduje sa

Jazykové znalosti:

 • Nevyžaduje sa

Vodičský preukaz:

 • Nevyžaduje sa

Priemerný plat

Vďaka prehľadnej analýze, ktorú Vám vypracujeme na mieru, zistíte, ako sa plat mení v závislosti od praxe, vzdelania či regiónu. Dozviete sa viac o najčastejších benefitoch či platovom rozpätí. Analýza tiež obsahuje odborné rady a tipy, ako vyjednávať o Vašom plate. A to všetko len za 4,90 EUR.
Kúpiť podrobnú platovú analýzu