zástupca riaditeľa školy

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum

Vývoj dopytu po uchádzačoch zo strany zamestnávateľov

Žiaľ, graf nemožno zobraziť pre nedostatok dát.

Požadovaná prax na pozícii

Žiaľ, graf nemožno zobraziť pre nedostatok dát.