Pracovné pozície v oblasti štátna správa, samospráva