hlavný kontrolór mesta/obce

Štátna správa, samospráva

Náplň práce

Alternatívne názvy

 • -

Typické činnosti vykonávané na pozícii

 • Kontrolovanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta.
 • Kontrolovanie plnenia schváleného rozpočtu mesta.
 • Predkladanie plánu kontrolnej činnosti mesta.
 • Kontrolovanie dodržiavania zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
 • Kontrolovanie vybavovania sťažností a petícií.
 • Kontrolovanie pokladničných operácií.
 • Kontrolovanie plnenia prijatých uznesení mestského alebo obecného zastupiteľstva a tiež odpovedí na dopyty občanov a interpelácie poslanov zastupiteľstva.

Vzdelanie

Uprednostňovaná úroveň vzdelania:

 • Nevyžaduje sa

Zameranie, odbor vzdelania:

 • Ekonomické

Požadované znalosti

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Nevyžaduje sa

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Samostatnosť
 • Organizačné schopnosti
 • Analytické myslenie
 • Dôslednosť
 • Výborná orientácia v zákonoch
 • Bezúhonnosť

Ekonomické znalosti:

 • Nevyžaduje sa

Jazykové znalosti:

 • Nevyžaduje sa

Vodičský preukaz:

 • Nevyžaduje sa

Priemerný plat

Vďaka prehľadnej analýze, ktorú Vám vypracujeme na mieru, zistíte, ako sa plat mení v závislosti od praxe, vzdelania či regiónu. Dozviete sa viac o najčastejších benefitoch či platovom rozpätí. Analýza tiež obsahuje odborné rady a tipy, ako vyjednávať o Vašom plate. A to všetko len za 4,90 EUR.
Kúpiť podrobnú platovú analýzu