konštruktér

Strojárstvo

Vývoj dopytu po uchádzačoch zo strany zamestnávateľov


Požadovaná prax na pozícii