špecialista stratégie siete

Telekomunikácie

Vývoj dopytu po uchádzačoch zo strany zamestnávateľov


Požadovaná prax na pozícii