obuvník

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel

Vývoj dopytu po uchádzačoch zo strany zamestnávateľov


Požadovaná prax na pozícii