Pracovné pozície v oblasti vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie

PozíciaAlternatívne názvy
Ekológ -
Environmentalista -
Lesník -
Lesný inžinier Hospodár
Lesný technik Technik lesnej správy, Technik - ťažbár, Technik - pestovateľ
Revírnik Revírnik
Vedúci lesnej správy -
Vodohospodársky inžinier Stavebný inžinier - vodárenstvo
Vodohospodársky technik Technický pracovník vodovodov a kanalizácií, Majster vodovodov a kanalizácií