lesný inžinier

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie

Náplň práce

Alternatívne názvy

 • Hospodár

Typické činnosti vykonávané na pozícii

 • Spolupracovanie pri vyhotovovaní, schvaľovaní a kontrolovaní plnenia plánu.
 • Usmerňovanie realizácie plánu a opatrení uložených na ochranu lesa.
 • Dohliadanie na vhodnosť reprodukčného materiálu na obnovu lesa.
 • Kontrolovanie a evidovanie prác vykonávaných v lese.
 • Vedenie lesnej hospodárskej evidencie a evidencie podľa osobitných predpisov.
 • Sledovanie stavu a vývoja škodlivých činiteľov v lesoch.
 • Predkladanie hlásení orgánom lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej službe.
 • Navrhovanie preventívnych opatrení na ochranu lesov.
 • Navrhovanie semenných zdrojov na uznanie a zabezpečovanie opatrení na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov hlavných lesných drevín.
 • Navrhovanie environmentálne priaznivých technológií pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v lesoch.
 • Upozorňovanie obhospodarovateľa lesa a orgánov lesného hospodárstva na činnosti v rozpore s právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva.
 • Zabezpečovanie a kontrolovanie vyznačenia ťažby, vydávanie písomného súhlasu na jej vykonanie.

Vzdelanie

Uprednostňovaná úroveň vzdelania:

 • Nevyžaduje sa

Zameranie, odbor vzdelania:

 • Lesníctvo
 • Hospodárska úprava lesov
 • + Odborná skúška

Požadované znalosti

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Nevyžaduje sa

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Komunikatívnosť
 • Organizačná schopnosť
 • Odolnosť voči stresu

Ekonomické znalosti:

 • Nevyžaduje sa

Jazykové znalosti:

 • Nevyžaduje sa

Vodičský preukaz:

 • Nevyžaduje sa

Priemerný plat

Vďaka prehľadnej analýze, ktorú Vám vypracujeme na mieru, zistíte, ako sa plat mení v závislosti od praxe, vzdelania či regiónu. Dozviete sa viac o najčastejších benefitoch či platovom rozpätí. Analýza tiež obsahuje odborné rady a tipy, ako vyjednávať o Vašom plate. A to všetko len za 4,90 EUR.
Kúpiť podrobnú platovú analýzu