Vrcholový manažment

Pozícia Alternatívne názvy
Country manager/director-
Ekonomický/finančný riaditeľ-
Generálny riaditeľ-
Marketingový riaditeľ-
Obchodný riaditeľ Sales Director
Personálny riaditeľ Riaditeľ HR, Riaditeľ ľudských zdrojov
Prevádzkový manažér-
Riaditeľ bezpečnostnej služby Riaditeľ SBS, Riaditeľ strážnej služby
Riaditeľ call centra-
Riaditeľ IT Riaditeľ IT oddelenia
Riaditeľ kvality a ISO-
Riaditeľ logistiky-
Riaditeľ pobočky-
Riaditeľ školy-
Riaditeľ vydavateľstva Riaditeľ nakladateľstva
Riaditeľ zdravotníckeho zariadenia Riaditeľ nemocnice, Riaditeľ polikliniky, Riaditeľ nemocnice s poliklinikou, Riaditeľ kliniky
Technický riaditeľ-
Výkonný riaditeľ-
Výrobný riaditeľ Riaditeľ výroby