Pracovné pozície v oblasti vrcholový manažment

PozíciaAlternatívne názvy
Country manager/director -
Ekonomický/finančný riaditeľ -
Generálny riaditeľ -
Marketingový riaditeľ -
Obchodný riaditeľ Sales Director
Personálny riaditeľ Riaditeľ HR, Riaditeľ ľudských zdrojov
Prevádzkový manažér -
Riaditeľ bezpečnostnej služby Riaditeľ SBS, Riaditeľ strážnej služby
Riaditeľ call centra -
Riaditeľ IT Riaditeľ IT oddelenia
Riaditeľ kvality a ISO -
Riaditeľ logistiky -
Riaditeľ pobočky -
Riaditeľ školy -
Riaditeľ vydavateľstva Riaditeľ nakladateľstva
Riaditeľ zdravotníckeho zariadenia Riaditeľ nemocnice, Riaditeľ polikliniky, Riaditeľ nemocnice s poliklinikou, Riaditeľ kliniky
Technický riaditeľ -
Výkonný riaditeľ -
Výrobný riaditeľ Riaditeľ výroby