výrobný riaditeľ

Vrcholový manažment

Vývoj dopytu po uchádzačoch zo strany zamestnávateľov


Požadovaná prax na pozícii