operátor výroby

Výroba

Vývoj dopytu po uchádzačoch zo strany zamestnávateľov


Požadovaná prax na pozícii