Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Pozícia Alternatívne názvy
Asistent výživy Diétna sestra (zast.), Dietetik, Nutričný terapeut, Odborník na výživu (hovor.)
Fyzioterapeut-
Hygienik-
Klinický psychológ-
 Lekár Všeobecný lekár
Masér-
Mikrobiológ-
Očný optik-
Opatrovateľ, osobný asistent-
Optometrista-
Ortopedický technik-
Pôrodná asistentka-
Profesionálny rodič-
Rádiologický asistent Rádiologický laborant
Regulatory affairs manager-
Regulatory affairs specialist-
Sanitár-
 Sestra Zdravotná sestra, Sestrička (hovor.)
 Sociálny pracovník-
Verejný zdravotník Asistent hygieny
Zdravotnícky asistent-
Zdravotnícky laborant-
Zdravotnícky záchranár-
Zubný asistent-
Zubný lekár Zubár, Stomatológ, Dentista
Zubný technik-