Pracovné pozície v oblasti zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

PozíciaAlternatívne názvy
Asistent výživy Diétna sestra (zast.), Dietetik, Nutričný terapeut, Odborník na výživu (hovor.)
Fyzioterapeut -
Hygienik -
Klinický psychológ -
 Lekár Všeobecný lekár
Masér -
Mikrobiológ -
Očný optik -
Opatrovateľ, osobný asistent -
Optometrista -
Ortopedický technik -
Pôrodná asistentka -
Profesionálny rodič -
Rádiologický asistent Rádiologický laborant
Regulatory affairs manager -
Regulatory affairs specialist -
Sanitár -
 Sestra Zdravotná sestra, Sestrička (hovor.)
 Sociálny pracovník -
Verejný zdravotník Asistent hygieny
Zdravotnícky asistent -
Zdravotnícky laborant -
Zdravotnícky záchranár -
Zubný asistent -
Zubný lekár Zubár, Stomatológ, Dentista
Zubný technik -