profesionálny rodič

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Máte s touto pracovnou pozíciou skúsenosti? Pomôžte nám doplniť chýbajúce údaje.

Náplň práce

Alternatívne názvy

Typické činnosti vykonávané na pozícii

  • kompletná starostlivosť o deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou vo vlastnom domácom prostredí

Vzdelanie

Uprednostňovaná úroveň vzdelania:

  • Nevyžaduje sa

Zameranie, odbor vzdelania:

     

Požadované znalosti

Počítačové znalosti - používateľ:

  • Nevyžaduje sa

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

  • Profesionálnym rodičom sa môže stať osoba, ktorá musí spĺňať dve základné podmienky: 1) Podľa Z. č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele musí mať fyzická osoba dokončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou 2) Fyzická osoba musí absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Tú vykonáva bezplatne ÚPSVaR, alebo akreditované subjekty Úsmev ako dar a Návrat, u ktorých prípravu musíte hradiť. Príprava má rozsah 60 hodín, resp. 40 hodín (u VŠ vzdelania v odboroch špeciálna pedagogika alebo psychológia). Ak ste prípravu ukončili, dostanete Osvedčenie o príprave alebo Certifikát.

Ekonomické znalosti:

  • Nevyžaduje sa

Jazykové znalosti:

  • Nevyžaduje sa

Vodičský preukaz:

  • Nevyžaduje sa


Priemerný plat

Vďaka prehľadnej analýze, ktorú Vám vypracujeme na mieru, zistíte, ako sa plat mení v závislosti od praxe, vzdelania či regiónu. Dozviete sa viac o najčastejších benefitoch či platovom rozpätí. Analýza tiež obsahuje odborné rady a tipy, ako vyjednávať o Vašom plate. A to všetko len za 4,90 EUR.
Kúpiť podrobnú platovú analýzu