verejný zdravotník

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Vývoj dopytu po uchádzačoch zo strany zamestnávateľov


Požadovaná prax na pozícii