Pracovné pozície v oblasti žurnalistika, polygrafia, médiá

PozíciaAlternatívne názvy
DTP operátor DTP grafik
Editor Vydavateľ, Editor vydania, Vedúci vydania
Fotoeditor Obrazový redaktor
 Grafik -
Kameraman -
Knihár -
Korektor Jazykový redaktor
Manažér inzercie Manažér predaja reklamy, Manažér predaja reklamného priestoru
Novinár Žurnalista
Produkčný Vedúci produkcie
Redaktor Novinár
Strihač -
Tlačiar Operátor tlače, Operátor tlačiarenských strojov