dtp operátor

Žurnalistika, polygrafia, médiá

Vývoj dopytu po uchádzačoch zo strany zamestnávateľov


Požadovaná prax na pozícii